top of page

March 26, 2024 at 9:19:28 AM

5727aa0f-c1fa-4caf-baab-07343519b5a1

SR00005

CAD Operator

Industrial Design

280000 Yen

Tōkyō

अंग्रेजी स्तर: 

Basic

जापानी स्तर: 

N3

कम्पनी द्वारा पोस्ट: 

JMD Career Japan

आवश्यकताहरु

CAD Application Knowledge

पाउँदा खुसी लाग्यो

JAVA

फाइदाहरू

Health Insurance, Bonue, Annual Leave, Overtime

जिम्मेवारीहरू

Indipendent CAD Designing

निवेदन गर्नु

CV अपलोड गर्नुहोस्

तपाईंको सामग्री पेश गरिएको छ

एउटा त्रुटि भयो। पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस्

निवेदन गर्नु

bottom of page